THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 38 (LẦN 2/2023)

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 10-12/11/2023 tại TP.Hồ Chí Minh  (kèm theo Quyết định số 74/QĐ-HĐKT ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 2/2023).

Các tập sự hành nghề luật sư đã đạt yêu cầu kỳ kiểm tra kết quả hết tập sự hành nghề luật sư nêu trên liên hệ Văn phòng Đoàn Luật sư làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

- GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VUI LÒNG NHẬN TẠI VĂN PHÒNG ĐOÀN  LUẬT SƯ TỪ NGÀY 01-12-2023 ĐẾN HẾT NGÀY 20-12-2023

- Hạn chót nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư ngày 29-12-2023

https://liendoanluatsu.org.vn/thong-bao-ket-qua-kiem-tra-ky-kiem-tra-kqtshnls-dot-2-2023/

 

HO SO CAP CHUNG CHI HANH NGHE LS

TAI KHOAN BO TU PHAP 2021

THONG TU 220/2016/TT-BTC

Tin tức khác


   Trang sau >>