THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 03 NĂM 2022

Thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng đợt 03 năm 2022: ...Chi tiết

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 02 NĂM 2022 (LỚP BỒI DƯỠNG ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỦ SỐ LƯỢNG)

Thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng đợt 02 năm 2022: ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thông báo về việc nộp báo cáo hoạt động tổ chức hành nghề luật sư 06 tháng đầu năm 2022 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 36 (LẦN 1/2021)

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 01-03/4/2022 tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Thông báo số 62/TB-HĐKT ngày 18tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1/2021). ...Chi tiết

VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT I NĂM 2022

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 07/4/2022 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam Đợt I năm 2022 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh). ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 01/2022/QĐKL-ĐLS ngày 20/02/2022, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xóa tên khỏi danh sách luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư , Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO DO LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VÀ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ LIÊN BANG ĐỨC TỔ CHỨC

Thông tin đăng ký tham dự Hội thảo do Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Liên bang Đức tổ chức ...Chi tiết


   Trang sau >>

Tin - bài mới cập nhật

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

7,418,663