THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH SÁCH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 37

- Căn cứ kết quả xin ý kiến bằng văn bản Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22/6/2021 đến ngày 25/6/2021 về việt xét đơn đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. ...Chi tiết

CÔNG VĂN ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH, CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ HOẠT ĐỘNG.

Công văn Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh gửi Uỷ ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh, Công an Tp. Hồ Chí Minh về việc đề nghị cho phép các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động. ...Chi tiết

CÔNG VĂN 1636 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC- XIN PHÒNG COVID-19 CỦA CÁC CÁ NHÂN TRÊN 65 TUỔI DO ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH QUẢN LÝ

Công văn 1636 của Sở Thông tin và Truyền thông về danh sách đăng ký tiêm vắc- xin phòng covid-19 của các cá nhân trên 65 tuổi do Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh quản lý ...Chi tiết

CÔNG VĂN SỐ 57 NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH CHUẨN BỊ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 5

Công văn số 57 ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh gửi Sở Y tế Thành phố về việc lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng covid-19 đợt 5 ...Chi tiết

THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA, TRẠI TẠM GIAM T16

Thông báo của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trại tạm giam T16 về việc phối hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ...Chi tiết

THÔNG BÁO CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2021.

Thông báo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc thay đổi Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1 năm 2021. ...Chi tiết

CÔNG VĂN SỐ 55 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCDC) VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

CÔNG VĂN SỐ 55 ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GỬI UỶ BAN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCDC) VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 ...Chi tiết


   Trang sau >>

Tin - bài mới cập nhật

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6,856,030