THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ LẦN I NĂM 2018.

Căn cứ Thông báo số 01/TB-LĐLSVN ngày 03- 4-2018 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam lần một năm 2018 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh). ...Chi tiết

DANH SÁCH LS TRỰC MIỄN PHÍ TẠI ĐLS TPHCM THÁNG 04 VÀ 05 NĂM 2018

DANH SÁCH LUẬT SƯ TRỰC MIỄN PHÍ TẠI ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 04 và 05 NĂM 2018 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CỬ LUẬT SƯ THAM GIA KHOÁ TẬP HUẤN DO ĐOÀN LUẬT SƯ PARIS, PHÁP TỔ CHỨC

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 56/LĐLSVN ngày 14/3/2018 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư lựa chọn, giới thiệu luật sư trẻ tiêu biểu, phù hợp với yêu cầu để Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét, cử tham dự khoá tập huấn Stage International và International Program (Chi tiết vui lòng tham khảo Công văn số 56/LĐLSVN và tài liệu đính kèm). ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 02/QĐKL-ĐLS ngày 12-3-2018, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

LỊCH TRỰC TẠI TRỤ SỞ ĐOÀN LUẬT SƯ THÁNG 3 NĂM 2018

Lịch trực tại trụ sở Đoàn Luật sư tháng 3 năm 2018 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: V/V NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 30

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 05- 07/01/2018 tại TP.HCM (kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐKT ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam). ...Chi tiết


   Trang sau >>