THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐOÀN ĐẠI BIỂU LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA HIỆP HỘI LUẬT SƯ QUỐC TẾ (IBA)

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 224/LĐLSVN ngày 23/5/2019 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc đăng ký tham gia Đoàn đại biểu Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên năm 2019 của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA). (Chi tiết đính kèm) ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị Văn phòng luật sư, Công ty luật nộp báo cáo hoạt động sáu tháng đầu năm 2019 (mẫu biểu và thời hạn báo cáo theo Thông tư 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 20/03/2019 kèm theo). ...Chi tiết

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN TÍN NHIỆM GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 01/HD-HĐLSTQ ngày 26/12/2017 của Hội đồng Luật sư toàn quốc hướng dẫn các Đoàn luật sư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2019, Ban Chủ nhiệm tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm giới thiệu nhân sự bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nội dung như sau: ...Chi tiết

HỘI THẢO TRAO ĐỔI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ CHUYÊN SÂU TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Hội thảo trao đổi kiến thức, kỹ năng hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế (tập trung vào lĩnh vực hoà giải thương mại; mua bán; sáp nhập doanh nghiệp) do Bộ Tư pháp tổ chức ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH :VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019-2024 VÀ THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BAN CHỦ NHIỆM - Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam;- Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Chủ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2019; ...Chi tiết

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LUẬT SƯ

Căn cứ công văn số 361/BTTP-LSTVPL ngày 19/4/2019 của Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp, về việc thực hiện một số quy định của Luật luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể như sau:Về 320 trường hợp xóa tên khỏi danh sách luật sư theo Quyết định số 05/QĐ-ĐLS ngày 27/12/2018- Về 06 trường hợp gia nhập lại Đoàn Luật sư sau khi bị xoá tên ...Chi tiết

THÔNG BÁO :V/V TỔ CHỨC “GIẢI QUẦN VỢT ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG LẦN THỨ XVIII-2019”

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019), tiến tới chào mừng 30 năm ngày thành lập Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh (24/10/1989 – 24/10/2019) nhằm thúc đẩy phong trào thể thao trong giới luật sư, tăng cường giao lưu với các đơn vị bạn, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh quyết định tổ chức “Giải quần vợt Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ XVIII-2019”. ...Chi tiết


   Trang sau >>

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5,090,977