GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 93/QĐ-BTV VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ

Trang Web Đoàn Luật sư xin đăng nội dung đóng góp ý kiến của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 93/QĐ-BTV về thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư theo yêu cầu của Liên đoàn như sau: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: THÔNG TIN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN UY TÍN CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

THÔNG TIN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN UY TÍN CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ...Chi tiết

THÔNG BÁO: CÔNG TY/ VPLS BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị Văn phòng luật sư, Công ty luật nộp báo cáo HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (mẫu biểu và thời hạn báo cáo theo Thông tư 04/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03/03/2016 kèm theo). - Thời hạn nộp báo cáo: 01/06/2018 đến 06/06/2018. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTP NGÀY 07/4/2014 QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 1388/BTP-BTTP ngày 26/4/2018 của Bộ Tư pháp, về việc đề nghị đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC “GIẢI QUẦN VỢT ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG LẦN THỨ XVII-2018”

Chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2018), mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ (7/5/1954- 7/5/2018), mừng kỷ niệm 128 năm sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018) và để khuyến khích phong trào thể dục thể thao trong giới luật sư, tăng cường giao lưu với các đơn vị bạn, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh quyết định tổ chức “Giải quần vợt Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ XVII-2018”. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ LẦN I NĂM 2018.

Căn cứ Thông báo số 01/TB-LĐLSVN ngày 03- 4-2018 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam lần một năm 2018 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh). ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CỬ LUẬT SƯ THAM GIA KHOÁ TẬP HUẤN DO ĐOÀN LUẬT SƯ PARIS, PHÁP TỔ CHỨC

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 56/LĐLSVN ngày 14/3/2018 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư lựa chọn, giới thiệu luật sư trẻ tiêu biểu, phù hợp với yêu cầu để Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét, cử tham dự khoá tập huấn Stage International và International Program (Chi tiết vui lòng tham khảo Công văn số 56/LĐLSVN và tài liệu đính kèm). ...Chi tiết


   Trang sau >>

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4,334,861