THÔNG BÁO: VỀ VIỆC PHÁT HÀNH HUY HIỆU CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-ĐLS ngày 15/12/2017 của Ban Chủ nhiệm về việc công bố biểu tượng (logo) chính thức của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Chủ nhiệm ngày 11/6/2018 về việc đặt sản xuất và phát hành Huy hiệu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NĂM 2018

Để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư và các quy định khác của Thông tư 10/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đề nghị: 1. Các luật sư đồng nghiệp chưa tham gia đầy đủ thời gian bồi dưỡng năm 2018 lưu ý tham gia đầy đủ theo quy định.2. Trước ngày 15/12/2018, các luật sư đồng nghiệp nộp về Đoàn Luật sư bản sao một trong các giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng năm 2018 theo Điều 14 Thông tư 10/2014/TT-BTP, ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ...Chi tiết

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ CỦA LUẬT SƯ

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ CỦA LUẬT SƯ ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM LẦN 1- 2018

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị Văn phòng luật sư, Công ty luật nộp báo cáo hoạt động năm lần 1- 2018 ...Chi tiết

LỊCH TRỰC TƯ VẤN MIỄN PHÍ THÁNG 11 NĂM 2018 TẠI TRỤ SỞ ĐOÀN LUẬT SƯ

LỊCH TRỰC TƯ VẤN THÁNG 11 NĂM 2018 TẠI TRỤ SỞ ĐOÀN LUẬT SƯ ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT II NĂM 2018

Căn cứ Thông báo số 01/TB-LĐLSVN ngày 12- 10-2018 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam Đợt 2 năm 2018 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh). ...Chi tiết


   Trang sau >>