THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ ĐỢT 19 NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2017 theo quy định Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam trong hoạt động hành nghề của luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng đợt 19 năm 2017: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh về việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư theo quy định Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp, việc tổ chức các đợt bồi dưỡng còn lại của năm 2017 dự kiến kết thúc chậm nhất vào ngày 02 tháng 12 năm 2017. ...Chi tiết

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA “CÂU LẠC BỘ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN” TRỰC THUỘC ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Luật sư hành nghề tư cách cá nhân”.Quý luật sư và người tập sự hành nghề luật sư có đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia Câu lạc bộ, đề nghị liên hệ đăng ký với:- Luật sư Phan Thị Hồng Điểm, Uỷ viên Ban Chủ nhiệm. Email: pthdiem@gmail.com ...Chi tiết

DANH SÁCH LUẬT SƯ TRỰC MIỄN PHÍ TẠI ĐOÀN LUẬT SƯ THÁNG 11 VÀ 12

DANH SÁCH LUẬT SƯ TRỰC MIỄN PHÍ TẠI ĐOÀN LUẬT SƯ THÁNG 11 VÀ 12 ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ ĐỢT 18 NĂM 2017 (LỚP BỒI DƯỠNG ĐÃ NHẬN ĐỦ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN)

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2017 theo quy định Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng đợt 18 năm 2017: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: TOẠ ĐÀM "NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015"

Nhằm giúp cho các Đoàn viên Thanh niên là luật sư, tập sự hành nghề luật sư có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi và chia sẻ các kỹ năng pháp lý trong quá trình tập sự hành nghề... ...Chi tiết

VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ LẦN II NĂM 2017- THAY ĐỔI THỜI GIAN THI

Căn cứ Thông báo số 11/TB-LĐLSVN ngày 16-10-2017 và Thông báo số 12 /TB-LĐLSVN ngày 27-10-2017 của Chủ tịch Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam lần hai năm 2017 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh). ...Chi tiết


   Trang sau >>

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3,856,922