* TIÊU ĐIỂM *


 1   2   3        

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN TÍN NHIỆM GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 01/HD-HĐLSTQ ngày 26/12/2017 của Hội đồng Luật sư toàn quốc hướng dẫn các Đoàn luật sư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2019, Ban Chủ nhiệm tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm giới thiệu nhân sự bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nội dung như sau: ...Chi tiết

THÔNG TƯ 02/2019/TT-BTP QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ

THÔNG TƯ 02/2019/TT-BTP QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LUẬT SƯCăn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp;Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. ...Chi tiết

VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN TÍN NHIỆM GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 01/HD-HĐLSTQ ngày 26/12/2017 của Hội đồng Luật sư toàn quốc hướng dẫn các Đoàn luật sư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2019, Ban Chủ nhiệm tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm giới thiệu nhân sự bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nội dung như sau: ...Chi tiết

GIẢI QUẦN VỢT ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM MỞ RỘNG NĂM 2019

Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và tiến tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (24/10/1989 – 24/10/2019). Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Giải quần vợt Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ XVIII – Cúp Hưng Thịnh năm 2019, tại sân quần vợt Kỳ Hòa 2, Quận 10, TP.HCM. ...Chi tiết

BÀI BÀO CHỮA CHO PHẠM CÔNG DANH TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Kính thưa Hội đồng xét xử,Kính thưa hai vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM,Thưa Quý luật sư đồng nghiệp,Tôi, Luật sư Nguyễn Văn Trung thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, cùng với 4 luật sư đồng nghiệp bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh có yêu cầu kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP.HCM. Tiếp theo phần bào chữa của Luật sư Trần Minh Hải, tôi xin trình bày quan điểm bào chữa của tôi như sau: ...Chi tiết

BAN CHỦ NHIỆM TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐOÀN LUẬT SƯ DAINI TOKYO (NIBEN)

(ĐLS TP.HCM): Chiều ngày 23/8/2018, tại trụ sở Đoàn Luật sư, LS Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm Đoàn đã tiếp đoàn đại biểu Đoàn Luật sư Daini Tokyo - Nhật Bản (NIBEN) do LS Masakazu Ueda, Phó Chủ tịch NIBEN dẫn đầu đến thăm xã giao Đoàn Luật sư nhân chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. ...Chi tiết


   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5,090,899