* TIÊU ĐIỂM *


 1   2   3        

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”

Căn cứ Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” (ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).Căn cứ Công văn số: 2806/STP-VP ngày 30/3/2017 của Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”. ...Chi tiết

ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM TỔ CHỨC LỄ CÔNG NHẬN NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 30

Vừa qua, Đoàn Luật sư TP.HCM đã tổ chức Lễ công nhận người tập sự hành nghề luật sư (TSHNLS) đợt 30 cho 180 tập sự hành nghề luật sư (trong đó có 142 người TSHNLS tập sự 12 tháng và 38 người TSHNLS tập sự 18 tháng), nâng tổng số người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn Luật sư thành phố hiện nay lên 2.392 người. ...Chi tiết

BÁO CÁO: KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC ĐÓNG GÓP TIỀN GIÚP ĐỠ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

Căn cứ Thông báo số 03/TB-ĐLS ngày 09 -01-2017, về việc đóng góp tiền giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ban Chủ nhiệm xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:- Tổng số tiền đóng góp: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).Danh sách tập thể, cá nhân đóng góp như sau: ...Chi tiết

BÀI BÀO CHỮA CHO PHẠM CÔNG DANH TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Kính thưa Hội đồng xét xử,Kính thưa hai vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM,Thưa Quý luật sư đồng nghiệp,Tôi, Luật sư Nguyễn Văn Trung thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, cùng với 4 luật sư đồng nghiệp bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh có yêu cầu kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP.HCM. Tiếp theo phần bào chữa của Luật sư Trần Minh Hải, tôi xin trình bày quan điểm bào chữa của tôi như sau: ...Chi tiết


   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3,348,993