* TIÊU ĐIỂM *

1 2 3
"NGƯỜI ĐẠI BIỂU KHÔNG CHỈ GẦN DÂN MÀ PHẢI Ở TRONG DÂN"
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
Tiến tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV: LUẬT SƯ TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA TIẾP XÚC CỬ TRI Ở QUẬN PHÚ NHUẬN, QUẬN BÌNH THẠNH VÀ TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Tiến tới bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021: LUẬT SƯ HÀ HẢI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI QUẬN 11
Tiến tới bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021: LUẬT SƯ NGUYỄN HẢI NAM HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ CHO BẦU CỬ
Tiến tới bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021: LUẬT SƯ NGUYỄN HẢI NAM HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ CHO BẦU CỬ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV- LUẬT SƯ TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA, PHÓ CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX - LUẬT SƯ NGUYỄN HẢI NAM, PHÓ CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ

BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

 
Tiến tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV: LUẬT SƯ TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA TIẾP XÚC CỬ TRI Ở QUẬN PHÚ NHUẬN, QUẬN BÌNH THẠNH VÀ TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

(ĐLSTP.HCM): Trong các ngày 11, 12, 13, 16, 17, 18 tháng 5 năm 2016, tại đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội số 6 (gồm quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh của Thành phố Hồ Chí Minh), Luật sư Trương Trọng Nghĩa - hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) đã cùng các ứng cử viên (UCV) Đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc với các cử tri. Chi tiết

 
"NGƯỜI ĐẠI BIỂU KHÔNG CHỈ GẦN DÂN MÀ PHẢI Ở TRONG DÂN"
Tiến tới bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021: LUẬT SƯ HÀ HẢI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI QUẬN 11
Tiến tới bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021: LUẬT SƯ NGUYỄN HẢI NAM HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ CHO BẦU CỬ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX - LUẬT SƯ HÀ HẢI, UỶ VIÊN BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV- LUẬT SƯ TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA, PHÓ CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ

THÔNG BÁO

 
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nội quy Đoàn Luật sư

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được ban hành để áp dụng thống nhất đối với Liên đoàn và các Đoàn luật sư. Điều lệ Liên đoàn đã được Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II thông qua trong phiên họp ngày 19/4/2015, được Bộ Tư pháp phê duyệt và có hiệu lực từ ngày 28/8/2015. Theo đó, Điều lệ của các Đoàn luật sư đồng thời hết hiệu lực, các Đoàn luật sư ban hành Nội quy để điều chỉnh quan hệ nội bộ của mỗi Đoàn. Chi tiết

 
THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ
THÔNG BÁO Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN PHỤC VỤ CÔNG LÝ
THƯ MỜI: TRAO CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 25
NGHỊ QUYẾT BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM PHIÊN THỨ VIII NHIỆM KỲ II

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

 
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư, Quyết định Liên tịch số 534/QĐLT-STP-ĐLS-HLG ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, HỘi Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao chất lượng quản trị tổ chức hành nghề luật sư.... Chi tiết

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NĂM 2015
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư đợt 04 năm 2016
Đoàn Luật sư tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, với sự hỗ trợ của Baker & McKenzie
QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH VỀ NGHĨA VỤ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG ĐỢT 4 NĂM 2015 CHUYÊN ĐỀ “QUẢN TRỊ CÔNG TY” VÀ “NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI”

TIN TỨC - SỰ KIỆN

 
"NGƯỜI ĐẠI BIỂU KHÔNG CHỈ GẦN DÂN MÀ PHẢI Ở TRONG DÂN"

(PL)- Luật sư (LS) Nguyễn Hải Nam - Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM đã nói như thế khi trình bày chương trình hành động vận động bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 trước cử tri quận 2 (đơn vị bầu cử số 2). Chi tiết

 
Tiến tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV: LUẬT SƯ TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA TIẾP XÚC CỬ TRI Ở QUẬN PHÚ NHUẬN, QUẬN BÌNH THẠNH VÀ TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Tiến tới bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021: LUẬT SƯ HÀ HẢI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI QUẬN 11
Tiến tới bầu cử Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021: LUẬT SƯ NGUYỄN HẢI NAM HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ CHO BẦU CỬ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV- LUẬT SƯ TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA, PHÓ CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX - LUẬT SƯ NGUYỄN HẢI NAM, PHÓ CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

 
GIẢI QUẦN VỢT ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG LẦN THỨ 15-2016

Theo truyền thống hàng năm, nhằm chào mừng Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ 19/5, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh tổ chức Giải quần vợt Đoàn luật sư TP. HCM mở rộng. Sau một thời gian nỗ lực chuẩn bị, ngày 07/5/2016 Giải quần vợt Đoàn luật sư TP. HCM mở rộng lần thứ 15-2016 diễn ra đúng kế hoạch của Ban tổ chức. Đến tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam-Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM; Luật sư Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam-Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM; Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM. Chi tiết

 
Đoàn Luật sư TP.HCM tổ chức trao chứng chỉ hành nghề luật sư Đợt 25
Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh: VỀ VỚI VÙNG XA
THÔNG BÁO: V/v tổ chức “Giải bóng đá Đoàn Luật sư TP.HCM mở rộng lần thứ I – năm 2015”
THÔNG TIN KẾT QUẢ GIẢI QUẦN VỢT ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM MỞ RỘNG LẦN THỨ 14 - NĂM 2015 - CÚP HƯNG THỊNH
THÔNG BÁO: V/V TỔ CHỨC “GIẢI QUẦN VỢT ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG LẦN THỨ XIV – 2015”

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 
BÀI PHÁT BIỂU ĐỐI ĐÁP TRONG PHẦN TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM VỤ ÁN HÙYNH THỊ HUYỀN NHƯ

"Trong phiên tòa phúc thẩm vụ án Huỳnh thị Huyền Như và đồng phạm...", luật sư Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) đã có bài phát biểu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Vietinbank và bài đối đáp trong phần tranh luận tại phiên tòa. Chúng tôi xin đăng nguyên văn nội dung hai bài phát biểu nói trên để Quý đồng nghiệp, đặc biệt là các tập sự hành nghề luật sư tham khảo." Chi tiết

 
BÀI BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THUƠNG VIỆT NAM TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM VỤ ÁN HUỲNH THỊ HUYỀN NHƯ
Nợ xấu ai trả?
Văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật: Những khiếm khuyết thường gặp
Một số suy nghĩ về xây dựng văn hoá kỷ cương pháp đình và đội ngũ thẩm phán chuẩn mực được xã hội kính trọng
Quản tài viên trong Dự thảo sửa đổi Luật Phá sản

QUAN HỆ QUỐC TẾ

 
CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TIẾP ĐẠI DIỆN DAINI TOKYO BAR ASSOCIATION (“NIBEN”)

(ĐLS TP.HCM): Chiều ngày 26/11/2015 tại trụ sở Đoàn Luật sư, Ls Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm Đoàn đã tiếp đại diện Đoàn Luật sư Daini Tokyo Bar Association (“NIBEN”), Ls Yuri Suzuki, Phó Trưởng Ban Quốc tế đến thăm và làm việc với Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết

 
BAN CHỦ NHIỆM TIẾP ĐOÀN HIỆP HỘI LUẬT GIA CỘNG HOÀ ICELAND
ĐẠI DIỆN BAN CHỦ NHIỆM TIẾP HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG LUẬT HANDONG INTERNATIONNAL LAW SCHOOL
BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HỒ CHÍ MINH TIẾP ĐOÀN DONG-A LAW UNIVERSITY (BUSAN- HÀN QUỐC)
BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HỒ CHÍ MINH TIẾP ÔNG BURAK E.CAN
Hội nghị Chủ tịch các Đoàn Luật sư Châu Á POLA lần thứ 24 tại Tokyo, Nhật Bản

   THÔNG TIN LIÊN HỆ

104 Nguyễn Đình Chiểu,
    Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

+84 3822 2113 - 3829 5308

+84 8829 6437

hcmcbar@gmail.com

   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
   THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

   LỊCH VIỆT NAM
   LIÊN KẾT WEBSITE


   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2,644,321