THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHO NGƯỜI TẬP SỰ THAM DỰ KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2023 (NGÀY 27/02/2023)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxc0szy9tQbOg-drYBumYuIrl5AHpkAlvIkR9ZOoUCb84dHQ/viewform?usp=sf_link

 

Tin tức khác


   Trang sau >>