THÔNG BÁO TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NĂM 2022”

LINK ĐĂNG KÝ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4OIOKtYelWynYe7QSi35O7_opgS2wQ-cJl42p31-3yqWBhA/viewform?usp=sf_link

Tin tức khác


   Trang sau >>