THÔNG BÁO TỔ CHỨC “HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NĂM 2021” (LỚP BỒI DƯỠNG ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỦ SỐ LƯỢNG)

 

https://docs.google.com/forms/d/126ctIvXVBG_ooRPVwYgcxYilI-4xInkNGCxpSE65J5w/edit

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Zoom

Tin tức khác


   Trang sau >>