THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 10 NĂM 2023

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), CN Sài Gòn

Tên tài khoản: Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 230.101.809

Nội dung chuyển khoản: Họ tên Luật sư, Số Thẻ LS, Đợt 10

Ví dụ: “NGUYEN VAN A, 12345, Đợt 10”

 

LINK:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfZT3kET0apnayRiMM6blAIzQs9_E4J5mG0U9eMlVJoez_zA/viewform?usp=sf_link

Tin tức khác


   Trang sau >>