THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 04 NĂM 2021

[1] Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1PhmCtcaTf-Avl3LijaSnR8TXYbVG5CZfqRl0NYqhaxw/edit

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Zoom

Tin tức khác


   Trang sau >>