BAN CHỦ NHIỆM HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ LẦN THỨ 9

Ngày 21/2/2022, lúc 16g00 tại Trụ sở Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Đoàn đã họp phiên thường kỳ lần thứ 9, do luật sư Chủ nhiệm Nguyễn Văn Trung chủ trì, với sự tham dự của 12/15 thành viên Ban Chủ nhiệm.

Tại cuộc họp, Ban Chủ nhiệm đã xem xét chấp nhận 8/9 hồ sơ xin gia nhập Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012). Ban Chủ nhiệm đã quyết định không chấp nhận một trường hợp xin gia nhập, do tại thời điểm xem xét đã hết thời hạn 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, nhưng người được cấp chưa gia nhập Đoàn Luật sư nào theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 18 Luật Luật sư.

Qua trường hợp này, Ban Chủ nhiệm lưu ý những người đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư nếu muốn gia nhập Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, phải nộp đủ hồ sơ gia nhập cho Văn phòng Đoàn Luật sư chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi hết thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Luật sư.

Cũng tại phiên họp, Ban Chủ nhiệm dành phần lớn thời gian để thảo luận, góp ý, thông qua dự thảo “Quy chế quản lý tài chính và sử dụng tài sản của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh”, giao cho Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm phụ trách tài chính, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để chỉnh sửa dự thảo, gởi lại bằng email cho các thành viên Ban Chủ nhiệm để hoàn chỉnh trước khi Chủ nhiệm ký ban hành.

Ban Chủ nhiệm cũng đã cho ý kiến và thông qua Tờ trình về việc chuẩn bị Đại hội Câu lạc bộ Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; thông qua chủ trương hợp tác với Đoàn Luật sư Thành phố Busan (Hàn Quốc) theo đề nghị của Ban Quan hệ quốc tế, giao cho Ban Quan hệ quốc tế chịu trách nhiệm hoàn chỉnh nội dung Dự thảo Bản ghi nhớ và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định trước khi ký với Đoàn Luật sư Thành phố Busan (Hàn quốc). Cuối phiên họp, Chủ nhiệm thông báo: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Đại hội  vào sáng ngày thứ Bảy 26/02/2022,  Câu lạc bộ Nữ luật sư sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, tại Trụ sở Đoàn.

Phiên họp Ban Chủ nhiệm lần thứ 9 kết thúc lúc 21giờ 00 cùng ngày.

Luật sư Nguyễn Văn Đức

Tin tức khác


   Trang sau >>