THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 39 (LẦN 1/2024)

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 26-28/4/2024  tại TP.Hồ Chí Minh  theo Thông báo số 57/TB-HĐKT ngày 13 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1/2024.

Các tập sự hành nghề luật sư đã đạt yêu cầu kỳ kiểm tra kết quả hết tập sự hành nghề luật sư nêu trên liên hệ Văn phòng Đoàn Luật sư làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

- GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VUI LÒNG NHẬN TẠI VĂN PHÒNG ĐOÀN  LUẬT SƯ TỪ NGÀY 15/5/2024  ĐẾN HẾT NGÀY 10/6/2024

- Hạn chót nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư ngày 18-06-2024

https://liendoanluatsu.org.vn/thong-bao-ket-qua-kiem-tra-ky-kiem-tra-kqtshnls-dot-1-nam-2024/

 

HO SO CAP CHUNG CHI HANH NGHE LS

TAI KHOAN BO TU PHAP 2021

THONG TU 220/2016/TT-BTC

THONG TU 03/2024/TT-BTP

Tin tức khác


   Trang sau >>