THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHO NGƯỜI TẬP SỰ THAM DỰ KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2022 (NGÀY 24-7-2022)

[1] Link đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF1FpQZt8OnvM0wrNe4ZCVXj1NhsP39qbFTRHrK7i7g4CFFA/viewform?usp=sf_link 

Tin tức khác


   Trang sau >>