THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH SÁCH TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 37

- Căn cứ kết quả xin ý kiến bằng văn bản Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22/6/2021 đến ngày 25/6/2021 về việt xét đơn đăng ký tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

DANH SACH TSHNLS ĐỢT 37

Tin tức khác


   Trang sau >>