DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐƯỢC DỰ KIẾN GIỚI THIỆU ĐỂ ĐẠI HỘI BẦU VÀO BAN CHỦ NHIỆM & HĐKTKL NHIỆM KỲ VI (2013-2018)

 

        Ngày 24-5-2014, Ban Chủ nhiệm đã họp và thống nhất danh sách nhân sự được dự kiến giới thiệu để Đại hội bầu vào Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ VI (2013-2018); danh sách này cũng đã được đưa vào Đề án tổ chức Đại hội và Phương án nhân sự trình Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gởi kèm theo công văn số 18B/ĐLS TP.HCM ngày 27-5-2014 do Chủ nhiệm Nguyễn Đăng Trừng ký TM. Ban Chủ nhiệm, gồm các luật sư có tên sau đây:

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN BẦU BAN CHỦ NHIỆM
ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM- NHIỆM KỲ 2014-2018

 

 

STT

Họ tên

Nam/nữ

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

Ngày gia nhập DLS

1

TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA

+

1953

Phó Chủ nhiệm

15/10/2008

2

NGUYỄN VĂN TRUNG

+

1951

Phó Chủ nhiệm

23/03/1990

3

TRẦN MỸ THOA

-

1950

Phó Chủ nhiệm

10/08/1991

4

BÙI QUANG NGHIÊM

+

1957

Phó Chủ nhiệm

18/12/1991

5

NGUYỄN HẢI NAM

+

1971

Phó Chủ nhiệm

20/05/2003

6

PHAN THỊ LIỄU

-

1952

Phó Chủ tịch KTKL

26/04/2001

7

PHAN THỊ HỒNG ĐIỂM

-

1966

Phó Chủ nhiệm

26/04/2001

8

HÀ HẢI

+

1967

Phó Chủ tịch KTKL

26/04/2001

9

PHÙNG ANH CHUYÊN

+

1976

Giám đốc Cty Luật TNHH 1 thành viên ANH CHUYÊN

14/04/2008

10

NGUYỄN VĂN HẬU

+

1957

Trưởng VPLS Nguyễn Văn Hậu & Cộng sự

24/06/1998

11

LƯỢNG VĂN HỒNG

+

1971

Trưởng VPLS Linh Đan

14/04/2008

12

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

-

1951

Trưởng VPLS Nguyễn THị Hồng Liên

16/08/1996

13

NGUYỄN DUY MINH

+

1964

Trưởng VPLSDuy Minh

15/06/2006

14

TRỊNH MINH TÂN

+

1955

Trưởng VPLS Trịnh Minh Tân

02/01/2009

15

NGUYỄN HỮU THẾ TRẠCH

+

1966

Giám đốc Cty Luật TNHH 1 thành viên ANPHANA

08/06/2007

 

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN BẦU HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG -KỶ LUẬT ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM- NHIỆM KỲ 2014-2018

 

STT

Họ tên

Nam/nữ

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

Ngày gia nhập DLS

1

NGUYỄN BẢO TRÂM

-

1970

Giám đốc Cty Luật TNHH 1TV Sài Gòn Luật

24/06/1998

2

TRỊNH VĨNH PHÚC

+

1962

Giám đốc Cty Luật Hợp Danh Phúc Đức

24/07/2007

3

TRỊNH ĐỨC DUY

+

1979

Giám đốc Cty Luật TNHH 2TV Mặt TRời Việt

09/09/2005

4

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

-

1972

Luật sư

06/01/2010

5

TRẦN THỊ TUYẾT

-

1959

Trưởng VPLS Trần THị Tuyết

07/10/2002

6

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

-

1966

Trưởng VPLS Công Đoàn

18/09/2006

7

QUÁCH TÚ MẪN

+

1958

Luật sư

09/09/2005

8

PHẠM LĨNH SƠN

+

1954

Trưởng VPLS Phạm Lĩnh Sơn

23/09/2008

9

NGUYỄN THỊ HỒNG THẲM

-

1976

Giám đốc Cty Luật TNHH 1TV Hà Long

09/06/2007

 

Tin tức khác


   Trang sau >>

Tin - bài mới cập nhật

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6,745,062