THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 31

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 29- 01/7/2018 tại TP.Hồ Chí Minh  (kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐKT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1-2018).

Các tập sự hành nghề luật sư đã đạt yêu cầu kỳ kiểm tra kết quả hết tập sự hành nghề luật sư nêu trên liên hệ Văn phòng Đoàn Luật sư làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

- GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VUI LÒNG NHẬN TẠI VĂN PHÒNG ĐOÀN  LUẬT SƯ TỪ NGÀY 23-7-2018 ĐẾN HẾT NGÀY 23-8-2018

- Hạn chót nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư ngày 23-8-2018

+ HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

+ CÔNG VĂN 432 HƯỚNG DẪN NỘP PHÍ, LỆ PHÍ THEO THÔNG TƯ 220

+ THÔNG TƯ 220/2016/TT-BTC

Tin tức khác


   Trang sau >>