THƠ MỜI HỌP

 

         UỶ BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM                                                                -----oOo-----

        104 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1                         

                   ----------

           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 2 năm 2012

 

 

THƯ MỜI HỌP

                                       ***

 

                                 Kính gởi :  LUẬT SƯ - TSHNLS

 

          Kính mời Luật sư - Tập sự hành nghề luật sư đến dự buổi Liên Hoan mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3  do Đoàn Luật Sư TP.HCM tổ chức.

- Thời gian :   18 giờ 30 chiều Thứ Năm ngày 08-03-2012.

- Địa điểm :   104 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1.

Buổi Liên Hoan có chương trình văn nghệ ca ngợi các mẹ, các chị, tặng hoa các nữ luật sư, tập sự hành nghề luật sư, khiêu vũ và ăn nhẹ. Các nữ luật sư, tập sự hành nghề luật sư có thể mời chồng hoặc người yêu, bạn trai cùng tham dự.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM rất vui mừng được đón chồng, người yêu và bạn trai của các đồng nghiệp.

                                     TM. BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM

CHỦ NHIỆM

LS. NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG

 

 

 

Tin tức khác


   Trang sau >>