THÔNG BÁO
 
THÔNG BÁO NỘP ĐOÀN PHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM
104 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1           
               -----

Số: 81 /ĐLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
__–—__

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2010


Kính gởi:


TM.BAN CHỦ NHIỆM ĐLS TP.HCM


Chủ nhiệm

(Đã ký)                  

LS. NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG

 

LUẬT SƯ

Nhằm phục vụ công tác tổng kết báo cáo năm 2010 và có kinh phí đảm bảo hoạt động của Đoàn, yêu cầu Quý đồng nghiệp tích cực hoàn thành nghĩa vụ nộp phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư TP.HCM hết năm 2010. Chậm nhất là ngày 25/12/2010.

Căn cứ điểm d khoản 3 Điều 37 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Đoàn Luật sư TP.HCM (đã được Đại hội Đại biểu bất thường thông qua ngày 03-10-2010). Đồng nghiệp nào 6 tháng liên tục không đóng phí thành viên mà không có lý do chính đáng có thể bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên.

Yêu cầu Quý đồng nghiệp nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ theo quy định.


THÔNG BÁO KHÁC

Tham gia mùa hè xanh tại tỉnh Đồng Tháp
Thông báo về việc đổi thẻ luật sư
Thư toà soạn
Đơn vị tài trợ chính cho hội nghị LAWASIA 2009
Thông cáo báo chí
Thông báo điều chỉnh tiền đăng ký tham dự Buổi liên hoan kết thúc Hội nghị Thường niên Lawasia lần thứ 22
Thông báo: Chương trình học bổng CHEVENING năm học 2010- 2011
THÔNG BÁO Về việc tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung các quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003
V/v đăng ký sử dụng giao dịch bằng thư điện tử (E-Mail)
VỀ VIỆC: Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng
   THÔNG TIN LIÊN HỆ

104 Nguyễn Đình Chiểu,
    Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

+84 3822 2113 - 3829 5308

+84 8829 6437

hcmcbar@gmail.com

   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
   THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

   LỊCH VIỆT NAM
   LIÊN KẾT WEBSITE


   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3,232,781